Koop aanlyn 

Bestel publikasies via hierdie aanlyn boekwinkel.

Boekwinkel

Publikasies deur Francois Meyer

Your shopping cart is empty


  • Jy sal 'n faktuur met bankbesonderhede via e-pos ontvang nadat jou bestelling via die aanlyn boekwinkel geplaas is.
  • 'n Versendingsfooi van R120 word by die totale bedrag van jou bestelling ingereken. 
  • Versending geskied binne 5 (vyf) werksdae vandat jou bestelling en betaling ontvang is. 
  • Ons maak van koerierdienste gebruik om spoedige en veilige versending te verseker. 
  • Gebruik asseblief jou naam en van as verwysing. 
  • Vir enige navrae oor jou bestelling, stuur gerus 'n e-pos aan info@francoismeyer.co.za.